• info@vanoostenfysiotherapie.nl
  • 0252 348 155 / 06 14 28 38 33

Voor de omgang met, en het behandelen van patiënten zijn door Van Oosten Fysiotherapie een aantal richtlijnen opgesteld:

  • De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd.
    Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patiënt dit vooraf aan te geven.

  • Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelend fysiotherapeut kan oordelen of de patiënt behandeld kan worden.

  • Als een patiënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.

  • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden.

  • Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

  • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.