• info@vanoostenfysiotherapie.nl
 • 0252 348 155 / 06 14 28 38 33

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om. Er zijn een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

 • Toegang tot de gegevens: Naast de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
   
 • Inzagerecht: u heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
   
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
   
 • Bij het eerste contact wordt er naar u persoonlijke gegevens gevraagd. Bij het achterlaten hiervan stemt u ermee in dat wij uw email adres kunnen en mogen gebruiken voor informatieve mails zoals huiswerk oefeningen en nieuwsbrieven.
   
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
   
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
   
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.